Orkesten

Het Harmonieorkest

Het harmonieorkest is het grootste orkest binnen de vereniging en staat onder leiding van Arno Schipdam.

Geschiedenis

Vanaf haar oprichting in 1839, heeft Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 het typische karakter behouden dat zo kenmerkend is voor een dorpsharmonie. Ieder moment in de geschiedenis van de vereniging vormt een reflectie van de tijd waarin de gebeurtenis plaats vond. De bouw van het beroemde van Hirtum-orgel, maakte de blazers die tot dat moment kerkdiensten opluisterden, overbodig. Orgelbouwer en Bekenaar van Hirtum, stond vervolgens zelf aan de wieg van de oprichting van de harmonie. Dorpse tegenstellingen, oorlogen, notabelen en clerus, grote en kleine persoonlijke drama’s, stil en uitbundig plezier, muzikale diepte- en hoogtepunten.

Een oude vereniging, maar nog altijd springlevend. In het midden van de vijftiger jaren van de vorige eeuw, werd de aanzet gegeven tot verbreding van de vereniging, zo werd in 1953 de drumband het latere het slagwerkensemble opgericht, en het streven naar een hoger muzikaal niveau.

Mede door deze ambitie werd de weg vrijgemaakt voor het ontstaan van de regionale Muziekschool. Door de kwaliteitsimpulsen die hieruit ontstonden, konden de successen niet uitblijven. Een voortdurende promotie werd in 1968 bekroond met toelating van het harmonieorkest tot de Vaandelafdeling van de KNFM.

Het onafgebroken verblijf in deze hoogste klasse, ondertussen Eerste Divisie genaamd, kende vele hoogtepunten. Tweemaal werd een tweede plaats behaald op het Topconcours. De kroon op het werk kwam in 2005: Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 werd de allereerste Nederlands Kampioen Harmonie in de Eerste Divisie. Een kwaliteitsstreven, zoals vastgelegd in de doelstellingen, mag nooit ten koste gaan van het sociale karakter van een vereniging. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bijdragen aan sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten, tot de kerntaken van de harmonie worden gerekend. Van en voor de gemeenschap.

In 2014 werd het 175-jarig bestaan groots gevierd met twee Proms concerten in de Hispohal en twee galaconcerten in Cultureel Centrum Elckerlijc. Daarmee werd duidelijk dat de KHC ook na 175 jaar nog midden in de samenleving staat. Ook in 2019 werd een uitverkocht PrOms concert neergezet in CC De Elckerlyc om stil te staan bij het 180-jarig bestaan.

Artistieke leiding

De dirigent van het harmonieorkest is Arno Schipdam. Arno (1970) is in Hengelo geboren. Hij studeerde tenortrombone aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. In 1997 kreeg hij een aanstelling als tweede trombonist bij het Radio Filharmonisch Orkest. In 2001 maakte hij de overstap naar het Residentie Orkest in Den Haag. Tegelijkertijd volgde hij aan het Rotterdams Conservatorium de opleiding Harmonie, Fanfare en Brassbands (HaFaBra-)directie.  Daarnaast heeft hij een aanstelling als eerste trombonist bij het Residentie Orkest en is hij werkzaam als freelance musicus bij verschillende orkesten en ensembles. Arno is tevens dirigent bij de Honselse Harmonie.

De 2e dirigent van het harmonieorkest is Jacco Nefs. Na zijn opleiding klarinet aan het Brabants Conservatorium in Tilburg en het Koninklijke Conservatorium in Den Haag studeerde Jacco orkestdirectie aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij startte in 1994 als klarinettist bij de Marinierskapel. Na 8 jaar besloot hij zich volledig te gaan richten op dirigeren en arrangeren. Jacco is in het verleden ook 1e dirigent geweest van KHC. Sinds 2012 is hij dirigent van de Amsterdamse Tramharmonie. Naast de Tramharmonie is Jacco ook verbonden aan Muziekvereniging Somerens Lust en het door hem opgerichte Orkest Orventus.

De slagwerkgroep

De slagwerk groep staat onder leiding van Marcel van Vught.

Geschiedenis

In 1953 werd de drumband opgericht om een bijdrage te kunnen leveren aan de Groot Kempische Cultuurdagen. Al snel bleek de animo zo groot, dat het gezelschap niet meer was weg te denken uit het straatbeeld. De drumband had haar eigen plaats al snel gevonden en werd een volwaardig lid van Concordia-familie.

De ontwikkelingen in de slagwerkwereld zijn de laatste jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Waar in de eerste decennia bij de drumband het zwaartepunt lag bij straatoptredens samen met de harmonie of als showcorps, werd er steeds meer werk geschreven voor melodische slagwerkinstrumenten. De drumband bleef, maar de behoefte aan een slagwerkensemble was geboren. Trommelen was en is nog altijd de basis.

Successen waren er ook. Individuele leden werden landskampioen slagwerk duo’s en een aantal eerste prijzen met lof, waarbij tweemaal tijdens topconcoursen, is een resultaat waar de vereniging erg trots op is.

Hoewel de jaren van bloei gevolgd werden door een wat mindere periode, zit er weer volop muziek in de slagwerkgroep van Concordia. De huidige groep is een mix van ervaren en jongere slagwerkers die gezamenlijk aan de weg timmeren. Dat ze de goede weg zijn ingeslagen blijkt wel uit de overwinning tijdens het Dorpenconcours in het najaar van 2015. Daarnaast heeft de Slagwerkgroep in 2018 een zeer succesvol Biks Slagwerk Spektakel georganiseerd.

Artistieke leiding

Marcel van Vught

De dirigent van de slagwerkgroep  is Marcel van Vught. Marcel is afgestudeerd en gediplomeerd ‘docerend musicus klassiek slagwerker’ en ‘docerend musicus geïmproviseerde muziek’. Beiden behaald aan het Brabants Conservatorium. Daarnaast heeft hij diverse gastlessen gevolgd op verschillende conservatoriums en het landelijke instructeurs diploma behaald om voor zowel ongestemde als gestemde slagwerk(=HAFA) groepen te staan.

Marcel is werkzaam als docent voor de regionale drumschool ‘Rythm Impact’ uit Berlicum. Naast lesgeven is hij ook actief als slagwerker in diverse uiteenlopende formaties van jazz, latin, commerciële muziek tot aan harmonie, fanfare en bigbands.

Ook verzorgt hij muziek op maat voor feesten en partijen, openingen en organiseert hij workshops voor scholen en bedrijven. Tenslotte is de geboren slagwerker actief in de ‘Marching wereld’ en zit hij in het bestuur van de PAS(=Chapter Holland) dat jaarlijks diverse slagwerk- projecten/doelen organiseert. Kortom een muzikale duizendpoot.