De vereniging

Historie

Vanaf haar oprichting in 1839, heeft Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 het typische karakter behouden dat zo kenmerkend is voor een dorpsharmonie. Ieder moment in de geschiedenis van de vereniging vormt een reflectie van de tijd waarin de gebeurtenis plaats vond. De bouw van het beroemde van Hirtum-orgel, maakte de blazers die tot dat moment kerkdiensten opluisterden, overbodig. Orgelbouwer en Bekenaar van Hirtum, stond vervolgens zelf aan de wieg van de oprichting van de harmonie. Dorpse tegenstellingen, oorlogen, notabelen en clerus, grote en kleine persoonlijke drama’s, stil en uitbundig plezier, muzikale diepte- en hoogtepunten.

Een oude vereniging, maar nog altijd springlevend. In het midden van de vijftiger jaren van de vorige eeuw, werd de aanzet gegeven tot verbreding van de vereniging, zo werd in 1953 de drumband het latere het slagwerkensemble opgericht, en het streven naar een hoger muzikaal niveau.

Mede door deze ambitie werd de weg vrijgemaakt voor het ontstaan van de regionale Muziekschool. Door de kwaliteitsimpulsen die hieruit ontstonden, konden de successen niet uitblijven. Een voortdurende promotie werd in 1968 bekroond met toelating van het harmonieorkest tot de Vaandelafdeling van de KNFM.

Het onafgebroken verblijf in deze hoogste klasse, ondertussen Eerste Divisie genaamd, kende vele hoogtepunten. Tweemaal werd een tweede plaats behaald op het Topconcours. De kroon op het werk kwam in 2005: Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 werd de allereerste Nederlands Kampioen Harmonie in de Eerste Divisie. Een kwaliteitsstreven, zoals vastgelegd in de doelstellingen, mag nooit ten koste gaan van het sociale karakter van een vereniging. Het is dan ook vanzelfsprekend dat bijdragen aan sociaal-culturele en maatschappelijke activiteiten, tot de kerntaken van de harmonie worden gerekend. Van en voor de gemeenschap.

Het Bestuur

Door het bestuur wordt een verantwoorde balans nagestreefd tussen beleidsinhoudelijke en uitvoerende taken, waarbij op hoofdlijnen richting gegeven wordt aan muzikaliteit, imago, betrokkenheid, solidariteit en speel- en luisterplezier. De bestuurssamenstelling weerspiegelt het belang dat aan de samenhang van deze onderdelen wordt gehecht, waarbij een gezond financieel beleid voorwaarde is voor een succesvolle realisatie. Door de vele, vaak uiteenlopende, activiteiten, heeft de vereniging er voor gekozen taken te delegeren binnen permanente of activiteit gerelateerde commissies welke verantwoording afleggen aan het bestuur.

Het Algemeen Bestuur van Koninklijke Harmonie Concordia bestaat uit:

Voorzitter: Kiki Nieuwkerk
Penningmeester: Tom Mouchaers (a.i.)
Secretaris: Mariska Luijsterburg
Leden:
Ragne Michels

NB: De bestuursleden opereren geheel op vrijwillige basis en ontvangen voor de uitvoering van hun bestuurstaken geen enkele vorm van beloning.

Toekomst van de vereniging

Activiteiten op de basisscholen

Blazersklas

Muziekles voor kinderen en jeugd

Muziekles voor volwassenen en herintreders

Leerling orkesten

·       Pieporkest: na circa 4 tot 6 maanden les op het instrument mogen leerlingen gaan spelen in het Pieporkest.

·       Muziek Theater Orkest (MTO): vanaf het tweede leerjaar maken de kinderen de overstap naar dit orkest.

·       Projectorkest: na het behalen van het A-diploma mogen de leerlingen gaan meespelen in het project-orkest.

In alle orkesten spelen blazers, slagwerkers, strijkers, pianisten, gitaristen en keyboardspelers samen als in een symfonieorkest. Overigens zijn leerlingorkesten toegankelijk voor jeugdige muzikanten en volwassen muzikanten.