Muziek & Opleiding

De Harmonie verzorgt samen met het Muziek-, Dans- en Theater Collectief (MDTCollectief) in Hilvarenbeek verschillende muziekactiviteiten voor leerlingen van de basisscholen:

Algemene muzikale vorming (AMV)

Zit je in groep 4 en 5 van de basisschool? Dan leer je klassikaal samen muziek maken, luisteren, zingen en bewegen, olv een gediplomeerd muziekdocent van MDTCollectief Hilvarenbeek. Kinderen oefenen met een klokkenspel. De AMV vormt de basis voor de verdere muzikale ontwikkeling van kinderen.

Blazersklassen

Zit je in groep 6 van de basisschool? Dan leer je in acht weken tijd een blaasinstrument naar keuze te bespelen.

De blazersklas wordt gegeven in de groepen 6 van de deelnemende basisscholen en bestaat uit 8 lessen. De groep wordt verdeeld in houtblazers en koperblazers met elk een eigen vakdocent.

Les 1: introductie en instrumentkeuze. Les 2 t/m 7 de instrumentale lessen. Les 8: het slotconcert met publiek. De instrumenten worden geleverd door harmonie Concordia. De leerlingen worden 8 weken lang de eigenaar van de instrumenten en nemen ze mee naar huis om te oefenen. De blazersklas is een samenwerking tussen het MuziekDansTheaterCollectief, de harmonie en de basisscholen.  Bekijk het filmpje.

Slagwerkworkshops

Ook de slagwerkworkshops worden in groep 6 gegeven. Leerlingen maken kennis met percussie in de breedste zin van het woord. Je leert muziek maken op emmers, kliko’s, djembés en sambatrommels.
Samen met anderen ga je een energiek slagwerkstuk instuderen en speel je coole ritmes.

Als vervolg op deze workshops biedt Harmonie Concordia een slagwerkcursus aan van 8 weken. De start is in het voorjaar, op dinsdagavonden van 18.30 – 19.00 uur in Cultureel Centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. De kosten zijn  €15,00 voor een cursus. Kinderen hebben zelf geen trom of ander slaginstrument nodig.

Kinderen die na de muzikale verkenningen, de blazersklas of de slagwerkworkshop graag een muziekinstrument willen leren bespelen,  kunnen zich melden bij Muziek Dans Theater Collectief Hilvarenbeek. Klik hier voor een overzicht bij MDT Collectief van de instrumentale lessen, de muziekdocenten en de kosten. Tot 18 jaar komen leerlingen in aanmerking voor een subsidieregeling van de gemeente Hilvarenbeek. Klik hier voor informatie.

Als lid van de van de harmonie krijg je van ons een muziekinstrument in bruikleen. Bovendien krijgen jeugdleden en hun ouders advies en begeleiding en zijn er elk jaar een aantal gezellige jeugduitstapjes.

Meespelen?

Samenspel en optreden maken onderdeel uit van de muziekopleiding. Als beginnende muzikant speel je nog niet meteen mee in het harmonieorkest of de slagwerkgroep. Je kunt al wel in een van de leerling orkesten van MDT Collectief meespelen:

  • Het Piep Orkest staat open voor alle instrumentale leerlingen in het 1e lesjaar, per jaar zijn er 3 blokken van 10 weken die worden afgesloten met een optreden;
  • Het Project Orkest is er voor alle instrumentale leerlingen vanaf het A-examen. Ook dit orkest werkt jaarlijks in 3 blokken van 10 lessen en een afsluitend optreden.